Eko-dom

Często słyszy się, że dom ekologiczny powinien być w zgodzie z natura, co rozumiane jest jako dom pozbawiony elektryki i elektroniki, tymczasem okazuje się, że nowoczesne technologię są tym, co może pomóc uczynić z domu, budynek przyjazny ekologicznie.

 

 

Rekuperacja

Rekuperatory to urządzenia, przez które odbywa się wymiana powietrza. Czerpane z zewnątrz powietrze trafia do rekuperatora, w którym znajduje się powietrze wypuszczane na zewnątrz. W rekuperatorze energia cieplna powietrza wypuszczanego służy do ogrzania powietrza wchodzącego do budynku. Dzięki temu wentylacja nie powoduje utraty ciepła, co znacznie obniża koszty ogrzewania.

 

 

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC)

Inaczej nazywane są podziemnymi czerpniami powietrza. Zasada ich funkcjonowania polega na pobieraniu powietrza do wentylacji nie z atmosfery, ale z gleby. Dzięki temu do budynków trafia powietrze o stałej temperaturze. GPWC umieszczane są na głębokości od 20 cm do 5 m pod ziemią, i stanowią system, który umożliwia czerpanie zimą powietrza ogrzanego, zaś latem schłodzonego. Dzięki czemu nie ma potrzeby zużywania energii do schłodzenia powietrza w klimatyzatorze, lub jest ona niewielka, podobnie dzieje się w przypadku ogrzewania powietrza.

 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to kolejne ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na rozsądne gospodarowanie zasobami wody na Ziemi. Dzięki temu nieczystości nie są po prostu składowane w bezodpływowych zbiornikach, ale woda jest oczyszczana i wprowadzana do środowiska. Tego typu oczyszczalnie nie niosą ze sobą zagrożenia przekroczenia pojemnika z nieczystościami, a co za tym idzie nie ma zagrożenia skażenia działki mieszkalnej.  

 

Odsłony: 1767